Dla radców Strona główna

Wizyta przedstawicieli OIRP Olsztyn w Madrycie

W dniach 27-29 kwietnia 2017 roku w Madrycie odbyło się IX Międzynarodowe Spotkanie Prawników organizowane przez Izbę Adwokacką w tym mieście. Motywem przewodnim wykładów oraz warsztatów były aktualne dla środowisk prawniczych kwestie – prawo do prywatności a przestępstwa popełniane w mediach społecznościowych, wyzwania dla Europy związane z Brexitem, wolność słowa profesjonalnych pełnomocników, a także wykonywanie zawodu prawnika a kara śmierci. Przedmiotowe zagadnienia zostały poddane analizie prawnej przez prawników z wielu państw europejskich, których wykłady cechował niezwykle wysoki poziom merytoryczny oraz błyskotliwość prezentacji argumentów.

W trakcie wspomnianych trzech dni, uczestnicy spotkania zostali przez Organizatorów zaproszeni także na uroczystość ślubowania nowych adwokatów oraz wręczenia odznaczeń za zasługi na rzecz samorządu. Uroczysty charakter tego wydarzenia podkreślał także fakt, iż wszyscy przedstawiciele Izb zostali poproszeni o wystąpienie w togach.

Uczestnicy spotkania mieli także możliwość zwiedzenia Muzeum Prado i zapoznania się z jego niezwykłymi zbiorami. Możliwość obcowania z tą jakże wysublimowaną sztuką malarską zapewniono już po zamknięciu muzeum dla publiczności, co potęgowało niezwykłość tej wycieczki. Warto przypomnieć, że w zbiorach Museo Nacional del Prado znajdują się arcydzieła malarstwa europejskiego i światowego. Odnajdziemy w nim dzieła takich mistrzów jak: Velazquez, Goya, Raphael, Rubens, Bosch. Także inni włoscy i flamandzcy mistrzowie malarstwa mają tu swoje sale. W muzeum tym znajdują się m.in. takie dzieła  jak „Las Meninas” autorstwa Diega de Velázquez, „Ogród rozkoszy Hieronima Boscha”, „Pies na wpół ukryty” Francisco de Goya, „Dawid i Goliat” autorstwa Caravaggio, „Trzy Gracje” Petera Paula Rubensa, czy „Ukrzyżowanie” El Greca.

Spotkanie w Madrycie było także doskonałą okazją do prezentacji i promocji naszej Izby na forum międzynarodowym. Udało nam się nawiązać szereg cennych kontaktów z innymi Izbami oraz wymienić doświadczenia z ich przedstawicielami. Również rozpropagowana została wśród uczestników Kongresu międzynarodowa konferencja organizowana na początku września przez naszą Izbę.

Warto również wspomnieć, że podczas madryckiej konferencji Michał Korwek oraz Dariusz Gibasiewicz otrzymali propozycję  współpracy (jako przedstawiciele) La Organización Mundial De Abagados A.C. (Światowej Organizacji Prawników) na terytorium Polski. Organizacja ta ma swoją główną siedzibę w Meksyku. Uroczystego wręczenia nominacji dokonał sam jej Prezes Mario Flores González.

Zapraszamy do galerii: Wizyta przedstawicieli OIRP Olsztyn w Madrycie