Dla aplikantów

Zbiór pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2023 + wykaz aktów prawnych 2023

Publikujemy Uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych Nr 838/XI/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2023 oraz Uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych Nr 837/XI/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwiach w roku szkoleniowym 2023.

Uchwala_Prezydium_KRRP_838_XI_2022.docx

Uchwala_Prezydium_KRRP_837_XI_2022.docx