Dla aplikantów Dla radców Strona główna

Nowa składka radcowska i aplikancka od stycznia 2023 roku

Przypominamy, że uchwałą Krajowej Rady Radców Prawnych nr 116/XI/2022 z dnia 28 października 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału dokonano zmiany składki z tytułu przynależności do samorządu zawodowego.

Od 1 stycznia 2023 roku wysokość składki (wraz z ubezpieczeniem) przedstawia się następująco:

  • składka radcy prawnego – 130 zł,
  • składka radców prawnych będących emerytami lub rencistami lub pobierających świadczenie przedemerytalne wykonujących zawód radcy prawnego – 79 zł,
  • składka radców prawnych nie wykonujących zawodu lub zawieszonych 111 zł
  • składka emerytów/rencistów nie wykonujących zawodu – 0 zł,
  • składka aplikanta – 30 zł.

Kwota składki ubezpieczeniowej wynosi 19 zł i jest wliczona w wysokość podanej wyżej składki.

Składkę za dany miesiąc zgodnie z obowiązującą uchwałą KRRP należy wpłacać na konto Izby do końca danego miesiąca.

Ustalono również nowy podział środków z wpływów ze składek – 25 proc. składki trafi do KRRP, a 75 proc. Pozostaje dla okręgowych izb radców prawnych.

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska

Uchwała_KRRP_116_XI_2022