Ogłoszenia Strona główna

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP Olsztynie – termin zgłoszeń 23.10.2020 r.

Stosownie do postanowień § 33 uchwały nr 98/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych (tekst jednolity: https://kirp.pl/postepowanie-dyscyplinarne/glowny-rzecznik-dyscyplinarny/) oraz w związku z Uchwałą Rady OIRP w Olsztynie z dnia 13 października 2020 r. wyznacza  się termin zgłaszania kandydatów na zastępców rzecznika dyscyplinarnego OIRP w Olsztynie .

Osoby chętne do objęcia tej funkcji proszone są o złożenie w biurze Izby zgłoszeń w terminie do dnia 23 października 2020 roku, z zastrzeżeniem, że zgłoszeń mogą dokonywać członkowie Rady lub Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w Olsztynie. Do zgłoszeń należy dołączyć oświadczenie kandydata o wykonywaniu zawodu radcy prawnego nieprzerwanie co najmniej od trzech lat wraz z wyrażeniem zgody na kandydowanie.

Spośród zgłoszonych kandydatów Rada OIRP w Olsztynie dokona wyboru 9 zastępców rzecznika.