Strona główna

Uroczyste otwarcie nowej siedziby oraz Zgromadzenie sprawozdawcze OIRP w Olsztynie

W dniu 17 kwietnia 2024 roku odbyło się coroczne zgromadzenie sprawozdawcze OIRP Olsztyn. Tym razem było to jednak Zgromadzenie wyjątkowe, gdyż poprzedzone otwarciem nowej siedziby Izby przy ul. Artyleryjskiej 3S w Olsztynie.

W uroczystości otwarcia oraz przecięcia wstęgi uczestniczył Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik, członkowie Rady OIRP Olsztyn, radcowie prawni OIRP Olsztyn oraz architekci i wykonawcy siedziby.
„To jest miejsce, które będzie godnie służyło radcom prawnym oraz pokazuje naszą nowoczesność. Cieszę się, że będzie stanowiło wizytówkę olsztyńskiej Izby” – mówił Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik.
Wydarzenie uświetnił występ chóru OIRP Olsztyn, który przepięknie zaczął od Bacha.
Po uroczystości odbyło się Zgromadzenie sprawozdawcze, w którym uczestniczyło 50 delegatów.
Podczas Zgromadzenia zostały podjęte uchwały w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie za 2023 rok,
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie za 2023 rok,
zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie z działalności za 2023 rok,
zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie za 2023 rok,
– zatwierdzenia sprawozdania Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie z działalności za 2023 rok,
w sprawie zatwierdzenia budżetu Okręgowej Izby Radców Prawnych na 2024 r,
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady OIRP w Olsztynie.
Wszystkie uchwały podjęto jednogłośnie.
Dziękuję Delegatom za oddanie głosów poparcia dla działalności Rady i organów samorządu. Są to miłe chwile, świadczące o tym że nasza działalność samorządowa jest przez Was akceptowana i popierana.
W imieniu własnym oraz Prezydium Rady OIRP w Olsztynie serdecznie dziękuję wszystkim Członkom organów samorządu za działalność w roku 2023.
Dziękuję również Paniom – pracownikom Biura OIRP w Olsztynie za kolejny rok wspólnej pracy.
Mam nadzieję, że wszystkie postawione zadania i cele na rok 2024 zostaną zrealizowane, oczywiście przy dobrej współpracy wszystkich organów i osób zaangażowanych w życie naszej Izby.
Katarzyna Skrodzka-Sadowska
Dziekan OIRP Olsztyn