Dla radców Strona główna

Wyszukiwarka prawników udzielających porad prawnych w sprawach dot. dobrostanu zwierząt

Informujemy członków samorządu radcowskiego o uruchomieniu na stronie internetowej Stowarzyszenia: https://dlazwierzat.org.pl/znajdz-prawnika/ wyszukiwarki prawników (Znajdź Prawnika) gotowych świadczyć pomoc prawną pro bono w sprawach dotyczących dobrostanu zwierząt. Oferowana w ramach w/w wyszukiwarki pomoc prawna polega na udzieleniu bezpłatnej porady prawnej, niewykraczającej poza dwie godziny analizy sprawy, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia Prawnikowi w formie wiadomości mailowej problemu prawnego.

Porady prawne, o których mowa wyżej, nie obejmują spraw, które dotyczą roszczeń opiekunów zwierząt.

W celu rejestracji w w/w wyszukiwarce Prawnik zobowiązany jest do podania za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: prawnicy@dlazwierzat.org.pl) następujących danych:
– imienia i nazwiska lub firmy Prawnika;
– adresu poczty elektronicznej (e-mail);
– numeru telefonu;
– dziedziny prawa, w której wyraża gotowość udzielania porady prawnej (np. sprawy karne, sprawy administracyjne, sprawy weterynaryjne itp.)
– geograficznego obszaru działalności zawodowej (tj. województwo/-a, względnie: powiat/-y);
– nazwy prawniczego samorządu zawodowego i nr wpisu (informacja wymagana do rejestracji, niepublikowana w Serwisie).

Szczegółowe zasady funkcjonowania wyszukiwarki określa załączony na stronie Regulamin dla Prawników (https://dlazwierzat.org.pl/regulamin-dla-prawnikow/).