Strona główna

Zaproszenie do udziału w obchodach Europejskiego Dnia Prawnika

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie serdecznie zaprasza do współpracy radców prawnych oraz aplikantów radcowskich z naszej Izby, którzy chcieliby pomóc w przeprowadzeniu obchodów Europejskiego Dnia Prawnika, który odbędzie się dnia 9 grudnia 2016 roku (odbywa się on co do zasady 10 grudnia, ale ze względu na fakt, że dzień ten przypada w sobotę, to jego obchody zostały przesunięte o dzień wcześniej).

W dniu tym zostaną przeprowadzone przez radców prawnych 45 minutowe zajęcia w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ich celem jest propagowanie idei demokratycznego państwa prawnego, doniosłości udziału w wyborach powszechnych, znajomości przysługujących obywatelom praw, przybliżenie uczniom roli prawa i praworządności w społeczeństwie, funkcji wymiaru sprawiedliwości oraz roli prawników jako obrońców praw człowieka i reprezentantów obywateli w rozstrzyganiu sporów w postępowaniach sądowych oraz pozasądowych. Przedmiotowe zajęcia będą odbywały się na podstawie przygotowanego konspektu, co jednak nie wyklucza autorskiego sposobu prowadzenia zajęć przez poszczególnych radców.

Bardzo prosimy o zgłaszanie się chętnych Osób (radców prawnych lub aplikantów) z terenu całej naszej Izby do dnia 30 listopada 2016 r. telefonicznie lub mailowo (biuro@oirp.olsztyn.pl).