Strona główna

Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego z Olsztyna

W sobotę – 19 listopada 2016 r. w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie nowowybranej Krajowej Rady Radców Prawnych X Kadencji.wiceprezes-krrp

Miło mi Państwa poinformować, że Wiceprezesem Krajowej Rady Radców Prawnych został wybrany Michał Korwek – obecny Wicedziekan OIRP w Olsztynie, Dziekan VIII i IX kadencji.

 W posiedzeniu udział wzięli członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych z naszej Izby:

– Michał Korwek,

– Lech Ciarkowski,

– Witold Lewandowski,

a także Dziekan OIRP w Olsztynie Katarzyna Skrodzka-Sadowska oraz Krzysztof Górecki.

Jednocześnie z wielką przyjemnością informuję Państwa, że Krzysztof Górecki z OIRP w Olsztynie podczas pierwszego posiedzenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w dniu 18 listopada 2016 r. został wybrany Przewodniczącym Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Wspomnieć należy, że nasz Kolega od dziewięciu lat był członkiem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, a w ostatniej kadencji Zastępcą Przewodniczącego WSD.

Poza w/w osobami we „władzach” Krajowych mamy również członka Wyższej Komisji Rewizyjnej z OIRP w Olsztynie – Mirosława Tetkowskiego, który został wybrany do WKR podczas Krajowego Zjazdu Radców Prawnych w dniach 3-5 listopada br.

Serdecznie gratuluję wybranym Kolegom, to niewątpliwy sukces naszej Izby w wyborze na tak wysokie  funkcje na szczeblu krajowym.  Życzę siły i nie mniejszego niż dotychczas  zaangażowania w sprawy naszego samorządu!

 

Katarzyna Skrodzka-Sadowska

Dziekan OIRP w Olsztynie