Ogłoszenia Strona główna

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Licencja na bezpieczeństwo”

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22 ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Licencja na bezpieczeństwo”, która odbędzie się w dniach 2-3 grudnia 2016 r. w Warszawie, w sali im. Jerzego Turowicza w siedzibie Fundacji Batorego przy ul. Sapieżyńskiej 10a.

Wydarzenie skupiać się będzie na problematyce szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób w życiu codziennym. Świadomie pomijając zagadnienia zwalczania zagrożeń na szczeblu państwowym i globalnym, organizatorzy skupiają się na przedstawieniu tematu w ujęciu zawodowym, rodzinnym i osobistym. Prelegenci poruszą m. in. tematykę przestępczości wymierzonej w określone grupy wiekowe lub zbiorowości społeczne, zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu czy bezpieczeństwa konsumentów. Omówiona zostanie profilaktyka i przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń, a także sposoby minimalizowania ich ewentualnych skutków.

Konferencja podzielona zostanie na dwie części – ekspercką i studencko-doktorancką. Takie rozwiązanie pozwoli omówić kluczowe zagadnienia z odmiennych perspektyw. Panele pierwszego dnia prowadzone będą przez specjalistów zajmujących się badaniem istniejących problemów w sferze bezpieczeństwa oraz przygotowywaniem nowoczesnych rozwiązań służących ich pokonywaniu. W ramach drugiego dnia wydarzenia, osoby zajmujące się naukowo lub zawodowo zagadnieniami z pogranicza prawa i bezpieczeństwa (wyłonione w toku procedury zgłaszania abstraktów w ramach call for papers) będą miały okazję wygłosić referaty i zabrać głos w sprawie poszczególnych aspektów bezpieczeństwa członków społeczności. Organizatorom zależy na tym, by prelekcje te miały charakter case study.

Jesteśmy przekonani, że tematyka niniejszej Konferencji będzie dla radców prawnych, jako przedstawicieli zawodu bezpośrednio zajmującego się świadczeniem pomocy obywatelom, także w zakresie zwiększania ich poziomu bezpieczeństwa osobistego, będzie dla Państwa szczególnie interesująca. Mamy nadzieję, że prelekcje obydwu dni wydarzenia zawierać będą wiele cennych informacji, które będą mogły zostać wykorzystane w praktyce, z drugiej zaś strony, Państwa wiedza i doświadczenie stanowić będzie bezcenny wkład w planowaną dyskusję.

Bieżące informacje o wydarzeniu dostępne są tutaj:

https://www.facebook.com/events/1336764123014056/

http://paragraf22.eu/post/2016-11-licencja-na-bezpieczenstwo/

Osoby zainteresowane biernym uczestnictwem w konferencji zapraszamy do rejestrowania się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej paragraf22.eu oraz tutaj (termin rejestracji upływa 25 listopada):

https://goo.gl/forms/7RpeNQ2q9O162FYw2

Chętnych do wzięcia czynnego udziału w drugim dniu Konferencji zapraszamy do przesyłania abstraktów zgodnie z załączonymi wytycznymi pod adres konferencja@paragraf22.eu.

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Dział Doskonalenia Zawodowego, zaświadczenie o udziale w konferencji warte jest 5 punktów.

 

Piotr Modzelewski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

bezpieczenstwo-agenda-2016

zaproszenielicencja-na-bezpieczenstwo-plakat