Dla aplikantów Dla radców Sport i turystyka Strona główna

XV Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie

Krajowa Rada Radców Prawnych – Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji

organizuje:

XV Ogólnopolskie Mistrzostwa

Radców Prawnych i Aplikantów

w tenisie

Impreza odbędzie się

w dniach 18 – 21 sierpnia 2016 r.

na kortach Sopot Tenis Klubu,

81-718 Sopot, ul Ceynowy 5

Informujemy, że noclegi  i posiłki w hotelach za wyjątkiem wymienionych w programie kolacji zapewniają uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt.

Koszt udziału w Mistrzostwach wynosi:

dla aplikantów radcowskich – 250 zł,

dla radców prawnych – 390 zł,

dla osób spoza samorządu radcowskiego – 590 zł

dla osób spoza samorządu radcowskiego nie biorących udziału w turnieju – 490 zł

Szczegóły dotyczące wpłat m.in.  podział wpłat, dane podmiotów na których konta należy uiszczać wpłaty podane są w trzech rodzajach Kart zgłoszenia : dla aplikantów, radców prawnych i osób spoza samorządu. Karty do pobrania na stronie www.kirp.pl

Organizatorzy uprzejmie proszą o wypełnianie jednej z kart zgłoszenia właściwej dla swojego statusu zawodowego.

Zgłoszenia do dnia 8 sierpnia 2016r.-  wyłącznie na kartach zgłoszeniowych wraz z dowodami wpłat zgodnie z odpowiednią kartą zgłoszenia prosimy przesyłać faxem (fax.022 319 56 16) lub e-mailem (sito@kirp.pl).

Uczestnicy turnieju MUSZĄ dysponować aktualnym orzeczeniem lekarskim lub pisemnym oświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do gry w tenisa na XV Ogólnopolskich Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów wystawionym nie wcześniej niż po dniu 4.08.2016r.

Organizatorzy dokonają ubezpieczenia uczestników Mistrzostw na kwotę;

20.000  zł – nw.,

100.000 zł – oc.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Turniej będzie rozgrywany zgodnie z załączonym Regulaminem.

„ Organizatorzy uprzejmie informują, iż wejście na korty Sopockiego Klubu Tenisowego WYŁĄCZNIE w obuwiu na płaskim obcasie”.

Krajowa Rada Radców Prawnych

 Al. Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa,

tel/fax 0-22 319.56.16, recepcja: 319.56.01,  bezpośrednio: 319.56.04

e-mail sito@kirp.plInformacji udziela Pani Joanna Sito-Przymus

Ramowy program imprezy wraz z kartami zgłoszenia znajduje się na stronie  www.kirp.pl

 

 Do pobrania:

Regulamin Turnieju Tenisa_Mistrzostwa_KIRP_2016

PROGRAM

Karta zgłoszenia tenis radca prawny

Karta zgłoszenia tenis aplikant

Karta zgłoszenia tenis osoba spozasamorzadu

Karta zgłoszenia tenis osoba spoza samorzadu niegrająca