Ogłoszenia Strona główna

MIĘDZYNARODOWY KONKURS FBE DLA MŁODYCH PRAWNIKÓW

Federacja Adwokatur Europejskich (FBE), której członkiem jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie, organizuje konkurs polegający na symulacji negocjacji międzynarodowej umowy handlowej.

Konkurs jest wydarzeniem edukacyjnym, w którym młodzi prawnicy (poniżej 30 roku życia) z różnych krajów, a zatem z różnych jurysdykcji prawnych, spotykają się ze sobą, aby przeprowadzić symulację negocjacji międzynarodowej umowy handlowej. Negocjowane przypadki będą dotyczyć partnerów biznesowych z różnych krajów, którzy chcieliby nawiązać ze sobą współpracę. Ogólnym celem konkursu jest edukacja młodych prawników w zakresie prawa międzynarodowego, tak aby byli oni w stanie wspierać swoich klientów także na rynku europejskim. Konkurs ten jest także doskonałym sposobem kształcenia młodych prawników na poziomie praktycznym w nowoczesnej, atrakcyjnej i wciągającej formie. Językiem tego wydarzenia jest język angielski. Każda z Izb wystawi w konkursie dwuosobowy zespół (lub dwa takie zespoły w zależności od ilości zgłoszonych drużyn). Wydarzenie odbędzie się w Warszawie w dniach 7-9 października 2016 roku.

Również Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie chciałaby, aby jej młodzi członkowie wzięli udział w tym wydarzeniu i spróbowali swych sił na międzynarodowym polu prawa handlowego.

W związku z powyższym poszukujemy dwóch/czterech aplikantów/radców prawnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia, biegle władających językiem angielskim i posiadających rozległą wiedzę z zakresu międzynarodowego prawa handlowego, do reprezentowania naszej Izby. Zgłoszeń proszę dokonywać do 25 czerwca 2016 roku na adres: dariusz.gibasiewicz@uwm.edu.pl

Koszty podróży i zakwaterowania uczestników konkursu z naszej Izby zostaną pokryte przez OIRP w Olsztynie.

W załączeniu znajdziecie Państwo materiały w sposób szczegółowy opisujące przedmiotowy konkurs.

Serdecznie zachęcamy do spróbowania własnych sił.

 

Dziekan                                                                  Przewodniczący Komisji zagranicznej i pozyskiwania funduszy unijnych

Michał Korwek                                                        Dariusz Gibasiewicz

 

APPLICATION FORM Contract Competition

FLYER Contract Competition

RULES Contract Competition