Dla aplikantów Dla radców Strona główna

X edycja konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”

Szanowni Państwo!

Krajowa Rada Radców Prawnych ogłosiła  X edycję konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”. Uroczysta gala z udziałem laureatów odbędzie się w piątek, 16 marca 2018 roku w Warszawie. Każda Rada OIRP może zgłosić jednego kandydata.

Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2017” może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który w 2017 roku wyróżnił się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami, w szczególności poprzez: świadczenie nieodpłatnie pomocy prawnej, prowadzenie działalności społecznej lub dobroczynnej, udział w programach edukacyjnych lub szkoleniowych lub dotyczących działalności społecznej w ramach edukacji prawnej i działalności pro bono, prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie
w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. do godz. 12,00.

Zasady konkursu określa Regulamin konkursu KRRP, który przedstawiamy w załączniku.

Do pobrania:

Krysztalowe Serce Radcy Prawnego – regulamin

Formularz zgłoszeniowy


Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska