Dla aplikantów Dla radców Strona główna

A-423-119/17 Informacja – zmiana nazwy ulicy Sądu Rejonowego w Olsztynie

A-423-119/17

Informujemy, że w związku z   zarządzeniem zastępczym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. znak: PN.4131.373.2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Olsztynie oraz w związku z wejściem w życie z dniem 7 stycznia 2018 roku ustawy z dnia 14 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U z 2017 r., poz. 2495) ,  z dniem 29 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie dokonał zmiany dotychczasowej nazwy ulicy z Dąbrowszczaków na  Erwina Kruka. ​Pozostałe dane są niezmienne.