Dla aplikantów

Wyniki kolokwium z przedmiotu prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia przeprowadzonego w dniu 8.11.2018 r.

Poniżej publikujemy wyniki kolokwium z z przedmiotu prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia przeprowadzonego w dniu 8.11.2018 r.

Wyniki kolokiwum z przedmiotu prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia przeprowadzonego w dniu 8.11.2018 r.

Jednocześnie informujemy, że prace do wglądu będą udostępnione od 21.11.2018 r.