Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Brak miejsc na szkolenie stacjonarne w dniu 24.11.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że limit miejsc (100 osób) na szkolenie w dniu 24.11.2018 r. pt. „Władza rodzicielska, kontakty, opieka naprzemienna, miejsce zamieszkania dziecka w praktyce orzeczniczej sądów” został wyczerpany.