Dla aplikantów

Wyniki kolokwium z przedmiotu prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe

Publikujemy wyniki kolokwium z przedmiotu z prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe, które zostało przeprowadzone w dniu 10.11.2020 r. wraz z rozwiązaniem kazusu.

wyniki kolokiwum kpa 10.11.2020

rozwiązanie kazusu 2020