Dla radców Ogłoszenia Strona główna

Dodatkowy nabór – nieodpłatna pomoc prawna

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie ogłasza dodatkowy nabór radców prawnych do wykonywania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku do punktów położonych na terenie:

Powiatu Płońskiego – punkt położony w miejscowości Płońsk na funkcję radcy prawnego mediatora.

Powiatu Wyszkowskiego – punkt mobilny położony w miejscowościach Długosidło, Rząśnik, Brańszczyk na funkcję radcy prawnego mediatora i zastępcy radcy prawnego.

Powiatu Przasnyskiego- punkt mobilny położony w miejscowościach Jednorożec, Chorzele na funkcję zastępcy radcy prawnego.

Powiatu Żuromińskiego – punkt położony w Żurominie na funkcję zastępcy radcy prawnego-mediatora

 

Deklarację proszę złożyć tylko w jednej formie – poczta, e-mail na adres kj@oirp.olsztyn.pl lub osobiście do dnia 26 listopada 2020 r., godz. 15:00.

Do złożonej deklaracji należy obowiązkowo złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

DEKLARACJA 2021

informacja NPP_przetwarzanie dany