Dla aplikantów

Wyniki kolokwium poprawkowego z przedmiotu: Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia

Publikujemy wyniki kolokwium poprawkowego z przedmiotu: Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia 16 grudnia 2021 r.

Wyniki kolokwium poprawkowe prawo karne 16.12.2021