Dla aplikantów

Opłata za aplikację w 2022 roku

Informujemy, że na podstawie informacji uzyskanych w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską w 2022 roku opłata za aplikację radcowską dla aplikantów pierwszego, drugiego i trzeciego roku w roku szkoleniowym 2022 nie zmienia się i wynosi 5850,00 zł (pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych).

Ustala się dzień 10 stycznia 2021 roku jako termin wniesienia opłaty.

Wpłaty należy dokonać na rachunek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie

04 1440 1228 0000 0000 0480 3574

Osoby fizyczne, podmioty prawne chcące uzyskać fakturę za opłatę proszone są o podanie pełnych danych do faktury łącznie z NIP-em na adres jp@oirp.olsztyn.pl w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia dokonania wpłaty.

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska