Dla aplikantów

Wyniki kolokwium poprawkowego z przedmiotu: prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowo-administracyjne, prawo finansowe i podatkowe

Publikujemy wyniki kolokwium poprawkowego przeprowadzonego w dniu 5.12.2017 r. z przedmiotu: prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowo-administracyjne, prawo finansowe i podatkowe.

Do pobrania: Wyniki kolokwium pisemne z przedmiotu prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowo-administracyjne, prawo finansowe i podatkowe

Uprzejmie informuję, że prace do wglądu udostępnione są od dnia 11.12.2017 r.

 

Kierownik Szkolenia Aplikantów

Michał Korwek