Dla radców Strona główna

Konferencja Warmińsko – Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego – Olsztyn 6.12.2017 r.

W dniu 6 grudnia 2017 r.  odbyła się Konferencja  Warmińsko – Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego pt. „Zasady etyki zawodów zaufania publicznego w XXI w.” Konferencję otworzyła Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie Katarzyna Skrodzka-Sadowska, która przewodniczy drugi już rok Warmińsko-Mazurskiemu Forum zawodów Zaufania Publicznego. Uczestników powitał również dr Marek Zabłocki – Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olszynie, gdzie odbywała się Konferencja.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele zawodów zaufania publicznego z województwa warmińsko-mazurskiego tj. radcowie prawni, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, inżynierowie budownictwa, lekarze, lekarze weterynarii, pielęgniarki, psychologowie, aptekarze i adwokaci.

Uczestnicy debatowali na temat zasad etycznych w trzech panelach dyskusyjnych. Panel „Potrzeba stosowania zasad etyki przez zawody zaufania publicznego” poprowadził mgr farm. Paweł Martyniuk oraz adw. dr Michał Hejbudzki. Na temat wspólnych zasad etycznych zawodów zaufania publicznego wypowiadał się r. pr. Michał Korwek – Wicedziekan OIRP w Olsztynie. W trzecim panelu nt. konsekwencji naruszenia zasad etyki zawodowej głos w charakterze prelegentów zabrali: Anna Wiejek – Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych, r. pr. Krzysztof Górecki – Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, dr Piotr Niemier –  Z-ca Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego.

Zamysłem organizatorów konferencji było wywołanie żywej dyskusji na powyższe tematy. Dyskusja i wymiana poglądów na tematy związane z potrzebą stosowania zasad etyki była bardzo ożywiona, wywołała wiele pozytywnych emocji.

Konferencja zakończyła się apelem  Sygnatariuszy Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego  do Posłów na Sejm i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, aby przy tworzeniu przepisów prawa powszechnie obowiązujących i ich zmianie ustawodawca uwzględniał zasady etyczne poszczególnych zawodów zaufania publicznego, jakimi kierują się one w swojej działalności.

Zapraszam do Galerii: Konferencja Warmińsko – Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego – Olsztyn 6.12.2017 r.

Zdjęcia autorstwa Pawła Martyniuka

Katarzyna Skrodzka-Sadowska

Dziekan OIRP w Olsztynie