Dla aplikantów

Wyniki kolokwium pisemnego z przedmiotu prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia

Publikujemy wyniki kolokwium z przedmiotu prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia  przeprowadzonego w dniu 22.11.2022 r.

Wyniki kolokwium II rok – prawo karne

rozwiazanie kazusu prawo karne 2022.docx