Dla aplikantów

Wyniki kolokwium III roku 2019 z przedmiotu Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe z dnia 22 października 2019 r.

Publikujemy wyniki kolokwium III roku 2019 z przedmiotu Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe z dnia 22 października 2019 r. wraz z  rozwiązaniem kazusu z dnia 22.10.2019 r.

Jednocześnie informujemy, że prace do wglądu zostaną udostępnione od 4 listopada 2019 r.