Publikujemy wyniki kolokwium z przedmiotu prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne przeprowadzonego w dniu 29.10.2019 r.:

Kod Kazus Ocena
D 43 15 ndst