Ogłoszenia Strona główna

Zaproszenie na XIII Seminarium Warszawskie

Publikujemy program i formularz zgłoszeniowy na XIII Seminarium Warszawskie, organizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka w dniu 19 listopada 2019 r., które odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie. Ze względu na obchody 30 rocznicy przyjęcia Konwencji o Prawach Dziecka tegoroczna edycja Seminarium Warszawskiego poświęcona będzie zagadnieniu praw dziecka w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

XIII Seminarium Warszawskie będzie stanowiło okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń na temat standardów ochrony praw dziecka w systemie strasburskim (panel I), wyzwań związanych z wdrażaniem praw dziecka (panel II) oraz dobrych praktyk i priorytetów działań w tym obszarze (panel III).

W konferencji udział wezmą m.in. przedstawiciele Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Sekretariatu Rady Europy, Stałego Biura Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka, a także środowisk naukowych, prawniczych oraz organizacji pozarządowych.

Zapisy trwają do dnia 12 listopada br. Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Wszelkie pytania dotyczące XIII Seminarium Warszawskiego można kierować na adres e-mailowy dpt.warsaw.seminar@msz.gov.pl.

 

XIII Seminarium Warszawskie – program

XIII Seminarium Warszawskie – formularz zgłoszeniowy