Strona główna

Wspólne porozumienie OIRP Olsztyn z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

W dniu 11 grudnia 2020 r. Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie r.pr. Katarzyna Skrodzka-Sadowska wraz z Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. dr hab. Jarosławem Dobkowskim podpisali porozumienie o współpracy w zakresie m.in.:
1) promocji wydarzeń organizowanych przez strony porozumienia, w szczególności poprzez rozpowszechnianie istotnych informacji na stronach internetowych sygnatariuszy porozumienia, publikowanie relacji w periodykach branżowych i uniwersyteckich, przesyłania informacji do osób bezpośrednio zainteresowanych w udziale w tych wydarzeniach
2) wspólnej organizacji szkoleń i kursów oraz studiów podyplomowych,
3) współpracy przy organizacji studiów podyplomowych,
4) realizacji wspólnych projektów badawczych i dydaktycznych,
5) promocji praktyk studenckich wśród radców prawnych,
6) wymiany doświadczeń w zakresie organizacji i realizacji procesu doskonalenia zawodowego studentów pod kątem identyfikacji potrzeb i oczekiwań rynku pracy oraz szkoleń aplikantów radcowskich,

Zawarcie porozumienia stanowi istotny krok zacieśniający współpracę pomiędzy naszą izbą, a Wydziałem Prawa z korzyścią zarówno dla radców prawnych, aplikantów jak i studentów prawa.

Liczymy na owocną współpracę.
Dziekan
Katarzyna Skrodzka-Sadowska