Ogłoszenia Strona główna

Wniosek o wpis na listę radców prawnych OIRP w Olsztynie

Olsztyn, dnia 2 stycznia 2023 r.

  O G Ł O S Z E N I E

 

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie niniejszym podaje do wiadomości, że następująca osoba złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych OIRP w Olsztynie:

– Anna Magdalena Oberbek, c. Cezarego i Małgorzaty, zam. w Olsztynie.

Pani Anna Magdalena Oberbek w latach 2010-2012 odbywała aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie i ukończyła aplikację radcowską w dniu 31.12.2012 r. W dniach 19-22 marca 2013 r. złożyła przed Komisją Egzaminacyjną  Nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Olsztynie egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym.

Rada prosi o zgłaszanie wszelkich informacji dotyczących Wnioskodawczyni, mogących mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia zasadności wniosku.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu w siedzibie Rady przez okres 14 dni od jego wywieszenia.