Ogłoszenia Strona główna

Wniosek o wpis na listę radców prawnych OIRP w Olsztynie

Olsztyn, dnia 2 stycznia 2023 r.

  O G Ł O S Z E N I E

 

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie niniejszym podaje do wiadomości, że następująca osoba złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych OIRP w Olsztynie:

– Grażyna Bobicz, c. Jerzego i Mirosławy, zam. w Giżycku.

Pani Grażyna Bobicz w latach 2013-2015 odbywała aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie i ukończyła aplikację radcowską w dniu 31.12.2015 r. W dniach 15-18 marca 2016 r. złożyła przed Komisją Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Olsztynie egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym.

 

Rada prosi o zgłaszanie wszelkich informacji dotyczących Wnioskodawczyni, mogących mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia zasadności wniosku.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu w siedzibie Rady przez okres 14 dni od jego wywieszenia.