Dla radców Działalność zagraniczna Strona główna

Wizyta przedstawicieli OIRP Olsztyn na Memoriale Prawniczym w Barcelonie

W stolicy Katalonii Barcelonie, w dniach 19-20 lutego 2016 r. odbył się Jacques Henry Memorial 2016 organizowany przez Izbę Adwokacką w Barcelonie we współpracy z Federacją Adwokatur Europejskich (FBE).

Tematem przewodnim Memoriału była „wolność kontra bezpieczeństwo w Unii Europejskiej”. Dyskusja prawników z Europy była podzielona na dwa bloki. Pierwszy poświęcony był prawom uchodźców i azylu, a drugi koncentrował się na wspólnych działaniach państw Europy w wymiarze sądowym dotyczących problemu uchodźców.

O tym, jak ważne było to spotkanie niech świadczy fakt, że do Barcelony zjechały się delegacje z dwunastu krajów Europy, w tym kilka z Polski i jedna delegacja z Japonii.
W memoriale uczestniczyli także szefowie Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE).
Naszą izbę reprezentowali :
– mec. Michał Korwek – Dziekan OIRP Olsztyn
– mec. Dariusz Gibasiewicz – Przewodniczący Komisji Zagranicznej OIRP Olsztyn
– mec. Daniel Janik – Członek Komisji Zagranicznej OIRP Olsztyn

Z prowadzonej dyskusji dało się wyraźnie odczuć niezadowolenie prawników niemieckich z problemu uchodźctwa. Szef adwokatury w Berlinie poprosił nawet państwa Europy o pomoc w rozwiązaniu prawnego problemu napływu uchodźców do Niemiec. Zaznaczył, że miesięczna skala rejestracji osób o status uchodźcy w Berlinie jest tak duża, że prawne zapewnienie wszystkim osobom pełnych praw konstytucyjnych (tak uchodźcom jak i obywatelom Niemiec) stanie się powoli utrudnione, a przy zachowaniu takiego stopnia napływu, może w niedługim czasie okazać się niemożliwe.

Dla naszej Izby bardzo ważnym punktem podczas tego memoriału było podpisanie umowy o wzajemnej współpracy pomiędzy Izbą Adwokacką
w Barcelonie, a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Olsztynie. Umowa została podpisana w gmachu Izby Adwokackiej w Barcelonie w obecności przedstawicielstw wszystkich delegacji. Ze strony OIRP Olsztyn umowę podpisał Dziekan Michał Korwek, a ze strony izby barcelońskiej Dziekan J. Oriol Nadal Rusca. Jesteśmy drugą po Warszawie Izbą radcowską, która ma zawartą taką umowę, co jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. W tym miejscu podziękowania należą się mecenasowi Dariuszowi Gibasiewiczowi, który już kilka lat temu podjął inicjatywę podpisania takiej umowy z Izbą w Barcelonie, lecz dopiero teraz uzgodniono wspólne stanowisko na temat współpracy i podpisano umowę.

Głównymi punktami tej umowy są między innymi wzajemna pomoc prawników obu izb w zakresie zrozumienia systemów prawnych i sądowych w obu krajach, poprawa jakości usług prawnych świadczonych dla klientów polskich i hiszpańskich, czy choćby rozwijanie wzajemnych stosunków i utrzymywanie relacji społecznych pomiędzy prawnikami z Hiszpanii i Polski. Aby jednak umowa weszła w życie jej tekst musi zaakceptować Okręgowa Rada Radców Prawnych w Olsztynie oraz tożsamy organ w Barcelonie.

Po formalnych uroczystościach delegacja naszej Izby została zaproszona na bankiet europejski, który odbył się blisko stadionu FC Barcelona (Camp Nou) – w Palau Congressos de Catalunya. Podczas bankietu poczyniono wspólne starania do jeszcze aktywniejszej działalności radców prawnych z naszej Izby na arenie międzynarodowej oraz podjęto rozmowy na temat ewentualnej organizacji przyszłorocznego zagranicznego szkolenia wyjazdowego w okolicach Barcelony.

Delegacja naszej izby spotkała się również z prawnikami – absolwentami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w tym z osobami , które zostały wpisane na listę adwokatów izby barcelońskiej. Dyskutowano na temat ewentualnych praktyk i nauki języka hiszpańskiego dla aplikantów oraz radców prawnych naszej izby.

W ostatnim dniu pobytu w Barcelonie postanowiliśmy jednak zapewnić sobie trochę rozrywki, a jak się okazało zapewniliśmy tę rozrywkę także mieszkańcom miasta. Mianowicie postanowiliśmy korzystając ze słońca wykąpać się w Morzu Śródziemnym, co spotkało się z niedowierzaniem spacerujących po plaży w czapkach i rękawiczkach mieszkańców Barcelony. Woda miała temperaturę lipcowego Bałtyku, a zatem nie stanowiła dla nas żadnego problemu. Temperatura powietrza wynosiła natomiast 15 stopni w cieniu.

r.pr. Daniel Janik – Członek Komisji Zagranicznej OIRP Olsztyn

 

Zdjęcia