Dla radców Ogłoszenia Strona główna

Uchwały w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych

Uchwała 103_IX_2016 w sprawie ustalenia liczby delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie X Kadencji w poszczególnych rejonach OIRP w Olsztynie

UCHWAŁA NR 104_IX_2016 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie w sprawie przygotowania wyborów organów i funkcji X kadencji w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie

Uchwała Nr 10_2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu