Sport i turystyka Strona główna

UWAGA BIESZCZADY!!! – XVII Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych już w październiku

 

Zapraszamy radców prawnych, aplikantów radcowskich oraz wszystkich entuzjastów wypraw górskich do udziału w tegorocznym XVII Ogólnopolskim Rajdzie Bieszczadzkim Radców Prawnych, który odbędzie się w dniach 6-10 października 2021 r. Na uczestników poza górskimi szlakami i krainą pięknych krajobrazów czeka wiele atrakcji. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Radców Prawnych „Subsidio venire” we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Rzeszowie. Wydarzenie swoim patronatem objęła Krajowa Rada Radców Prawnych.

Zakwaterowanie przewidziane jest w pokojach i domkach turystycznych w Ośrodku Wypoczynkowym „Wisan” w Bystrem.

Koszt uczestnictwa wynosi 780 zł i obejmuje:

– zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji w dniu 6.10. do śniadania w dniu 10.10.

– opiekę przewodników GOPR

– udział w programach towarzyszących,

– ubezpieczenie.

Chętnych prosimy o kierowanie zgłoszenia na kartach zgłoszenia drogą elektroniczną (e-mail: sito@kirp.pl) lub pocztą na adres: Krajowa Rada Radców Prawnych; Al. Ujazdowskie 18 lok. 4; 00-478 Warszawa

Karty zgłoszenia (do pobrania na dole strony) należy przesyłać wraz z dowodem uiszczenia opłaty za udział w rajdzie oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku.

Opłatę w wysokości 702 zł należy uiszczać bezpośrednio na konto Ośrodka Wypoczynkowego „Wisan” Bystre k/Baligrodu. Nr 74124027441111001008037603 do 30 września 2021 r.

Pozostałą kwotę 78 zł należy wpłacić na konto na konto Fundacji Radców Prawnych „Subsidio venire” w BNP Paribas Nr 20 1750 0012 0000 0000 3860 3027 do 30 września 2021 r. 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń wraz z dowodami wpłaty oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku (do pobrania na dole strony).

Uprzejmie informujemy iż można zwracać się do właściwej Izby o dofinansowanie udziału w Rajdzie.

Zwracamy uwagę na konieczność zabrania ciepłej i nieprzemakalnej odzieży. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie także ze względu na warunki pogodowe o czym uczestnicy zostaną powiadomieni z niezbędnym wyprzedzeniem.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Rajdu lub jego całkowitego odwołania, wprowadzenia zaostrzonych rygorów bezpieczeństwa sanitarnego w szczególności z uwagi na zagrożenie wynikające z obowiązującego stanu epidemii SARS-CoV-2.

W związku ze stanem epidemii, uczestnicy Imprezy są zobowiązani do przestrzegania w trakcie jej trwania wszelkich obowiązujących wymogów sanitarnych określonych obowiązującymi przepisami prawa, a także do zaopatrzenia się w niezbędne artykuły ochronne oraz środki dezynfekcyjne.

Osoby, które przebywały na kwarantannie w okresie poniżej 7 dni przed rozpoczęciem rajdu są zobowiązane do przekazania takiej informacji organizatorom.

Program wydarzenia dostępny poniżej.

Program XVII Rajdu Bieszczadzkiego

Informacja o przetwarzaniu danych v2021

Karta zgloszenia rajd 2021

Zgoda na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku 2021