Ogłoszenia Strona główna

Komunikat w sprawie wytycznych GIS dotyczących egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą w 2021 r.

W związku z wyznaczeniem terminu egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą na dzień 25 września 2021 r. Minister Sprawiedliwości wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego o wydanie szczegółowych wytycznych, dotyczących organizowania i przeprowadzania tych egzaminów. Poniżej publikujemy otrzymane wytyczne, które zostaną przesłane do przewodniczących komisji egzaminacyjnych, dziekanów ORA i OIRP, prezesów RIN oraz przewodniczących RIK celem wdrożenia i zapewnienia jednolitych warunków bezpieczeństwa sanitarnego dla wszystkich komisji egzaminacyjnych.

wytyczne_na_egzaminy_wstępne_w_2021_r-4