Strona główna Szkolenia Szkolenia inne

Zaproszenie na szkolenie pt „Równe traktowanie na sali sądowej – dostęp do wymiaru sprawiedliwości osób LGBTI”

Zapraszamy na szkolenie pt „Równe traktowanie na sali sądowej – dostęp do wymiaru sprawiedliwości osób LGBTI”.

Jest to szkolenie z zakresu prawa antydyskryminacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Szkolenie będzie koncentrować się także na budowaniu kompetencji miękkich istotnych w trakcie czynności procesowych, w których udział biorą osoby LGBTI. Organizatorem szkolenia jest Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Kampania Przeciw Homofobii.

Szkolenie odbędzie się w dwóch częściach:

Część I szkolenia – 30 września 2021 r. godz. 16.00 – 20.00 (spotkanie on-line) – zagadnienia prawne.

Część II szkolenia – 7 października 2021 r. godz. 16.00 – 20.00 (spotkanie on-line) – zagadnienia prawne oraz kompetencje miękkie.

Przed każdym ze spotkań uczestniczki i uczestnicy otrzymają także materiały do samodzielnej pracy.

Zapisy na szkolenie: https://forms.gle/RSK9MjyLpaXJHXSv8.

ETIC_program szkolenia_wrzesień-październik 2021

ETIC_zaproszenie_szkolenie_wrzesień-październik 2021