Dla aplikantów Dla radców Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Uroczystości w Olsztyńskiej Izbie z okazji Obchodów XXXV – lecia Samorządu Radców Prawnych

W dniu 17 listopada 2017r. w Wielkim Refektarzu Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim odbyła się uroczysta Gala z okazji obchodów XXXV – lecia powstania samorządu radcowskiego.

Zamykała ona cykl imprez i uroczystości organizowanych przez inne okręgowe izby w całej Polsce oraz uroczystości organizowanej we wrześniu br. przez Krajową Izbę Radców Prawnych.

Wśród zaproszonych gości na naszą Galę przybyli przedstawiciele prezydium Krajowej Izby Radców Prawnych, okręgowych izb radców prawnych, lokalnych środowisk prawniczych, przedstawiciele lokalnych jednostek samorządu terytorialnego różnego szczebla,  przedstawiciele zagranicznych środowisk prawniczych oraz innych samorządów zawodowych.

Wśród gości z Krajowej Izby Radców Prawnych byli obecni Maciej Bobrowicz – Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Zbigniew Tur – Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych i Dziekan OIRP w Poznaniu, Michał Korwek – Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, WiceDziekan OIRP w Olsztynie, Elwira Szurmińska Kamińska – Sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych, Krzysztof Górecki – Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych, Cezary Jezierski – Dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczych przy Krajowej Izbie Radców Prawnych.

W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele Izb z całego kraju: Roman Baranowicz – Dziekan OIRP w Koszalinie, Michał Rościszewski – Dziekan OIRP w Bydgoszczy, Ireneusz Dobrowolski – Wicedziekan OIRP w Warszawie, Marek Najda – Wicedziekan OIRP w Białymstoku, Andrzej Bodakowski – Sekretarz OIRP w Gdańsku, Ewa Urbanowicz –Jakubiak – reprezentująca Dziekana OIRP w Lublinie.

Zaproszenie nasze przyjęli również Bohdan Dzitko – Dziekan OIRP w Olsztynie V i VI kadencji oraz Krzysztof Strzyżewski – Dziekan OIRP w Olsztynie VII kadencji a także Barbara Lewandowska – żona pierwszego Dziekana Stanisława Lewandowskiego.

Wśród gości zagranicznych znaleźli się Prof. dr. Ignas Vegele – Prezes Adwokatury Litewskiej, Sozwariew Aleksiej Aleksandrowicz – Dziekan Izby Adwokackiej  z Kaliningradu, Czerepica Wadim Walerjewicz – Przewodniczący Grodzieńskiej Izby Adwokackiej, Gonczaruk Natalia Leontjewna-Z-ca Przewodniczącego Grodzieńskiej Izby Adwokackiej, Poleszczuk Irina Nikołajewa – adwokat z Grodna.

Zaszczycili nas swoją obecnością Beata Grzybek – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Olsztynie, Adam Barczak – Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie, Jan Harhaj – Starosta Lidzbarski, Jacek Wiśniowski – Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego. Wojewodę warmińsko-Mazurskiego reprezentowała nasza koleżanka Mec. Ewa Chajęcka, a Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Mec. Elżbieta Ciesielska.

Naszymi gośćmi byli również przedstawiciele samorządów zawodowych zrzeszonych w Warmińsko-Mazurskim Forum Zawodów Zaufania Publicznego, zawiązanego w październiku 2016 r. któremu przewodniczy Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie: Adw. Andrzej Jamielita – w imieniu  Dziekana ORA w Olsztynie, Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Andrzej Kloska Wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Andrzej Kędzierski Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Oddział w Olsztynie, Elżbieta Fałkowska Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, Grażyna Onoszko-Półtorak – Skarbnik Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Elbląg,  Roman Grzechnik – Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie, Marcin Cichocki Skarbnik Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Mariusz Szafarzyński Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej Izby Architektów RP a także Pan Jan Kóż – Przedstawiciel wydawnictwa prawniczego CH Beck

W pierwszej kolejności głos zabrała Dziekan Katarzyna Skrodzka-Sadowska, witając zebranych w swoim rodzinnym mieście. Podziękowała wszystkim działaczom samorządu radców prawnych obecnym i nieobecnym, za trud włożony w tworzenie samorządu i pracę na rzecz jego rozwoju, wspominając szczególnie postać Pani Mecenas Krystyny Skoczeń, która od samego początku powstania samorządu aż do roku 2003 wspierała swoją pracą i zaangażowaniem kolejnych Dziekanów. W swoim wystąpieniu Pani Dziekan wyraziła również słowa uznania pod adresem radców prawnych działających „pro bono”, a także wszystkich innych radców, którzy swoją codzienną nienaganną pracą i postawą kształtują pozytywny wizerunek samorządu radców prawnych. Na koniec życzyła wszystkim radcom prawnym zadowolenia z wykonywanego zawodu, a sobie i innym działaczom samorządowym niegasnącego entuzjazmu i zaangażowania w pracę na rzecz samorządu i naszych radców.

Kolejno przyszedł czas na przemówienia gości. Rozpoczął Prezes Maciej Bobrowicz, następnie głos zabrał Sekretarz OIRP w Gdańsku, odczytane zostały gratulacje od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Marszałka Województwa, a potem każdy z zaproszonych gości chciał osobiście pogratulować Olsztyńskiej Izbie 35 lat funkcjonowania w przestrzeni publicznej, dotychczasowych osiągnięć i życzyć dalszych sukcesów. Przemówieniom, kwiatom, upominkom nie było końca… Jako ostatni zabrał głos były Dziekan OIRP w Olsztynie Michał Korwek – jego życzenia i prezent dla Pani Dziekan wzbudził wiele radości i na chwilę „rozluźniły” atmosferę naszej uroczystości.

Jednym z donośniejszych momentów Gali było uhonorowanie radców prawnych oraz zasłużonych dla samorządu radcowskiego medalami: złotymi i srebrnymi za zasługi dla samorządu radców prawnych  oraz pamiątkowymi medalami z okazji XXXV lecia samorządu radców prawnych. Odznaczenia wręczył Prezes KRRP Pan Maciej Bobrowicz.

I tak odznaczenia otrzymali:

– złote odznaki „Za Zasługi dla Samorządu Radców Prawnych:

Katarzyna Skrodzka-Sadowska – Dziekan OIRP w Olsztynie , Sekretarz Rady i Kierownik Szkolenia Aplikantów VIII i IX Kadencji ,

Lech Ciarkowski – Wicedziekan OIRP w Olsztynie IX i obecnej kadencji, zastępca rzecznika dyscyplinarnego VII i VIII kadencji

Cezary Jezierski – inicjator powstania Ośrodka Mediacji gospodarczych i Stałego Sądu Polubownego w Olsztynie – Prezes od początku ich istnienia, członek rady VII, VIII, IX i X kadencji

Helena Oprzyńska-Pacewicz – Przewodnicząca Klubu Seniora od 2010 r.

– srebrne odznaki „Za Zasługi dla Samorządu Radców Prawnych:

Lucyna Duraj-Górecka – Przewodnicząca Okręgowego Sądu dyscyplinarnego IX i obecnej X kadencji

Dariusz Gibasiewicz – członek Rady – Przewodniczący Komisji Zagranicznej

Piotr Marciniak – Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej VIII i IX kadencji, zastepca Przewodniczącego OKR Obecnej kadencji

Beata Urbańska – członek rady VIII, IX i obecnej X kadencji

Krzysztof Januszkiewicz – zastępca rzecznika dyscyplinarnego VIII, IX i obecnej X kadencji

Przemysław Morawski – zastępca rzecznika dyscyplinarnego IX i obecnej X kadencji

Janusz Witkowski – zastępca rzecznika dyscyplinarnego VIII, IX i obecnej X kadencji.

 

Następnie przyszedł czas na wręczenie medali pamiątkowych z okazji XXXV lecia dla osób aktywnych w samorządzie przez ostatnie lata jego działalności. Medale pamiątkowe z rąk Prezesa Macieja Bobrowicza i Dziekana Katarzyny Skrodzkiej-Sadowskiej otrzymali:

Dzitko Bohdan – Dziekan OIRP w Olsztynie V i VI kadencji

Strzyżewski Krzysztof – Dziekan OIRP w Olsztynie   VII kadencji

Korwek Michał – Dziekan OIRP w Olsztynie VIII i IX kadencji

Ciarkowski Lech – Wicedziekan IX i obecnej kadencji

Lewandowski Witold – Wicedziekan w obecnej kadencji

Godlewski Paweł – Skarbnik obecnej kadencji

Duraj-Górecka Lucyna – Przewodnicząca Wyższego Sądu Dyscylinarnego

Łaba Maria – Rzecznik Dyscyplinarny

Helena Oprzyńska-Pacewicz – Przewodnicząca Klubu Seniora

Zbigniew Godlewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Górecki Krzysztof – członek rady, przewodniczący Wyższego Sądu Dyscylinarnego

Jezierski Cezary – Prezes Ośrodka Mediacji gospodarczych przy OIRP w Olsztynie

Lucyna Koper – Sekretarz VI kadencji, rzecznik Kapituły Funduszu Seniora

Ewa Januszkiewicz – Sarbnik VI i VII kadencji, członek rady nieustannie od V kadencji

Gibasiewicz Dariusz – członek rady, przewodniczący Komisji Zagranicznej

Wiszomirska Wiesława – Kierownik Biura OIRP

Domańska Halina – członek rady IX i X kadencji,

Pożarski Robert – członek rady X kadencji

Lewandowicz Bogusław – członek rady III Kadencji, VIII i IX kadencji

Chajęcka Ewa – członek rady VIII, IX i obecnej kadencji, Skarbnik VIII kadencji

Golański Jarosław – Sekretarz Rady VII kadencji, wizytator

Łubińska Małgorzata – Wicedziekan VIII i IX kadencji, członek okręgowego sądu dyscyplinarnego obecnej X kadencji

Rogulski Jan – członek okręgowego sądu dyscyplinarnego VIII, IX i X kadencji

Tetkowski Mirosław – Wicedziekan VIII i IX kadencji, członek Wyższej Komisji rewizyjnej

Marciniak Piotr – przewodniczący Komisji Rewizyjnej VIII i IX kadencji,

Bogdanowicz Antoni –  zastępca rzecznika dyscyplinarnego VIII i IX kadencji, członek rady IV i VI kadencji

Januszkiewicz Krzysztof – zastępca rzecznika dyscyplinarnego VIII, IX i obecnej X kadencji

Witkowski Janusz – zastępca rzecznika dyscyplinarnego IX i obecnej X kadencji

Morawski Przemysław – zastępca rzecznika dyscyplinarnego IX i obecnej X kadencji

Kulczyńska Ewa IV kadencji – członek okręgowego sądu dyscyplinarnego IV kadencji, członek rady obecnej kadencji

 

Całą Galę uświetnił pierwszy publiczny występ artystyczny chóru Okręgowej Izby Radców Prawnych w składzie: Joanna Cichowska, Lucyna Duraj – Górecka, Katarzyna Godlewska, Krzysztof Górecki, Maciej Kamiński, Marta Kawula, Izabela Kwaśna, Bogusław Lewandowicz, Olga Malinowska, Mariusz Michalczuk, Magdalena Rekosz – Idziak, Katarzyna Skrodzka – Sadowska, Beata Urbańska, Marek Wójciak pod dyrygenturą Anny Błaszczak, przy akompaniamencie Łukasza Jóźwiaka.

Chór jako spełnienie obietnicy wyborczej złożonej koledze Krzysztofowi Góreckiemu przez ówczesną kandydatkę na dziekana Katarzynę Skrodzką – Sadowską został zawiązany w tym roku, a swoją pierwszą próbę odbył w maju 2017 r. W jego wykonaniu  usłyszeliśmy następujące utwory: „Ludzkie gadanie”, „Gaj”, „Piosenka jest dobra na wszystko”, „Yesterday”, „Herbatka”.

Koncert został przyjęty przez publiczność z dużym entuzjazmem, były brawa a nawet okrzyki radości, wielu widzów było zaskoczonych wysokim poziomem artystycznym naszych chórzystów, a występ zainspirował przedstawicieli innych izb (m.in. adwokatów z Grodna) oraz środowisk prawniczych do zawiązywania własnych chórów. Kto wie, może będzie okazja do organizacji kolejnej imprezy integracyjnej na szczeblu lokalnym, a może i krajowym pod hasłem „Przeglądu chórów radcowskich”… Pani Dziekan po premierowym występie naszego chóru liczy również na powiększenie jego szeregów przez kolejnych miłośników muzyki i śpiewu i zaprasza na próby w każdy poniedziałek o 18,00…

Wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie na Galę i w niej uczestniczyli, przyczyniając się do stworzenia jej niezapomnianej atmosfery w imieniu Pani Dziekan i Członków Rady serdecznie dziękujemy.

Uroczystości połączone były z dwudniowym sympozjum szkoleniowym dla radców prawnych, więc następny dzień upłynął  nam na wykładach prowadzonych przez SSO w Olsztynie Panią Agnieszkę Żegarską, przedmiotem których była tematyka poświęcona skardze kasacyjnej,  skardze o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skardze na przewlekłość postępowania, zażaleniu.

W niedzielę uczestnicy szkolenia wysłuchali wykładu motywacyjnego pod tytułem: „Sztuka realizacji postanowień, czyli o tym, jak pozbyć się GREMLINÓW i być szczęśliwym”, prowadzonego przez dr hab. Anita dr hab. Anita  Frankowiak z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM w Olsztynie.

r.pr. Beata Urbańska

r.pr. Liliana Chmiel-Nowacka

 

Tak uroczyste obchody już za pięć lat… Nie obejrzymy się, jak szybko ten czas minie…

Tymczasem zapraszamy do korzystania z tego, co proponuje Państwu Izba: szkoleń doskonalących, imprez integracyjnych, imprez, treningów i rozgrywek sportowych, spotkań i wycieczek w Klubie Seniora, udziału w próbach i koncertach chóru i wielu innych wydarzeniach.

Jak mogliśmy obejrzeć na „filmiku” rozpoczynającym Galę: „To wszystko dla Was! Dziękujemy, że jesteście z nami!”

 

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska

 

Zapraszamy do

-Galerii: Uroczystości w Olsztyńskiej Izbie z okazji Obchodów XXXV – lecia Samorządu Radców Prawnych

podajemy link do zdjęć https://www.dropbox.com/sh/jziradovdy0kzml/AADayxpxyiCAKkCZMQjYMeyca?dl=0

Zdjęcia autorstwa Tomasza Wróblewskiego.

– Nagrania:

 

oraz zamieszczamy link do filmu na youtube Premierowy występ Chóru: https://youtu.be/naN9mwljcFk

 

Powinszowania:

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego

Izba Adwokacka w Olsztynie

Izba Adwokacka w Kaliningradzie

Lithuanian Bar Association

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie

Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie

Starosta Lidzbarski

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarski-Weterynaryjna

Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa