Dla aplikantów Dla radców Strona główna

Konferencja Warmińsko – Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego, Olsztyn 6.12.2017 r.

Serdecznie zapraszamy radców prawnych do wzięcia udziału w Konferencji Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego pt.”Zasady etyki zawodów zaufania publicznego w XXI w.” która odbędzie się 6 grudnia 2017r. w siedzibie Warmińsko – Mazurskiej Izby Lekarskiej przy ul. Żołnierskiej 16c, 10-561 Olsztyn.

Program konferencji:

10.00 – 10.10 Otwarcie konferencji – Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie r. pr. Katarzyna Skrodzka-Sadowska, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej lek. Marek Zabłocki

10.15 – 11.15 Panel I: Potrzeba stosowania zasad etyki przez zawody zaufania publicznego.

Moderator: mgr farm. Paweł Martyniuk

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 – 12.30 Panel II: Wspólne zasady etyczne zawodów zaufania publicznego.

Moderator: r. pr. Michał Korwek – wicedziekan OIRP w Olsztynie

12.30 – 12.45 Przerwa kawowa

12.45 – 13.45 Panel III: Konsekwencje naruszenia zasad etyki zawodowej.

Moderator: Anna Wiejek – Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych

pr. Krzysztof Górecki – Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego

Dr Piotr Niemier –  Z-ca Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego

13.45 – 14: 30 Podsumowanie dyskusji: wszyscy obecni przedstawiciele zawodów zaufania publicznego

 

Katarzyna Skrodzka-Sadowska

Dziekan OIRP w Olsztynie