Dla aplikantów

Terminy kolokwiów dla I, II, III roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2016

Poniżej publikujemy terminy kolokwiów aplikacji radcowskiej w 2016 roku:

I rok

Prawo cywilne – 09 listopada 2016 r., godz. 12:00, kolokwium odbędzie się w sali wykładowej na ul. Warmińskiej 14

Postępowanie cywilne – 15 listopada 2016 r., godz. 12:00, kolokwium odbędzie się w sali wykładowej na ul. Warmińskiej 14


Kolokwium dodatkowe z przedmiotu prawo pracy i ubezpieczeń społecznych dla osób, które nie przystąpiły do kolokwium  i usprawiedliwiły nieobecność w sposób przewidziany w regulaminie odbywania aplikacji odbędzie się 29 września 2016 roku o godz. 9:00 w sali wykładowej na ul.Kopernika 10.

 

II rok
Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia – 26 października 2016 r., godz. 12:00, kolokwium odbędzie się w sali wykładowej na ul. Warmińskiej 14
Prawo spółek handlowych, prawo gospodarcze, prawo upadłościowe i naprawcze (kolokwium ustne) – 14-16.11.2016 r. Miejsce kolokwium ustnego: siedziba OIRP, ul. Kopernika 10

harmonogram-godzinowy-kolokwium-prawo-spolek-handlowych-prawo-gospodarcze-prawo-upadlosciowe-i-naprawcze

podzial-na-grupy-kolokwium-prawo-spolek-handlowych-prawo-gospodarcze-prawo-upadlosciowe-i-naprawcze


Kolokwium dodatkowe z przedmiotu prawo rodzinne i opiekuńcze dla osób, które nie przystąpiły do kolokwium  i usprawiedliwiły nieobecność w sposób przewidziany w regulaminie odbywania aplikacji odbędzie się 07.10.2016 roku o godz. 10:00 w sali wykładowej na ul.Kopernika 10.

 

III rok

Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe – 27 października 2016 r., godz. 12:00, kolokwium odbędzie się w sali wykładowej na ul. Warmińskiej 14
Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie, samorządu radców prawnych (kolokwium ustne) –18 października 2016 r., godz. 8:00 Miejsce kolokwium ustnego: siedziba OIRP, ul. Kopernika 10

podzial-na-grupy-aplikantow-III-roku-kolokwium-zasady-wykonywania-zawodu-radcy-prawnego-etyka-radcy-prawnego

 

Informacja dotycząca miejsca, podziału na grupy i pozostałych terminów kolokwiów będzie na bieżąco uzupełniana.