Dla aplikantów

Pytania na kolokwia ustne w 2017 roku

Ogłoszenie Prezydium KRRP z dnia 19 października 2016 r.

Plik do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji,
– pytania z zakresu prawa pracy (158 pytań);
– pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (60 pytań).

Plik do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji:
– pytania z zakresu prawa gospodarczego (265 pytań);

Plik do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie III roku aplikacji:
– pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (66 pytań);
– pytania z zakresu etyki radcy prawnego (99 pytań);
– pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych (50 pytań).

Plik do pobrania