Dla aplikantów

Termin kolokwiów I i II roku 2021

Terminy kolokwiów I,i II roku 2021:

I rok:

17 czerwca 2021 r. od godz. 13:00 kolokwium ustne z przedmiotu prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

18 czerwca 2021 r. od godz. 12:00 kolokwium ustne z przedmiotu prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Harmonogram godzinowy Kolokwium prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 17-18.06.2021-zmieniony

 

II rok:

17 czerwca 2021 r. godz. 15:00 kolokwium z przedmiotu prawo rodzinne i opiekuńcze.

 

Kolokwia pisemne i ustne w dniach 17-18 czerwca 2021 roku zostaną przeprowadzone zdalnie, proszę zapoznać się z informacją Zasady przeprowadzania kolokwiów pisemnych i ustnych dla aplikantów radcowskich w roku szkoleniowym 2021 z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego, albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z covid-19