Dla aplikantów

Termin kolokwium dodatkowego I roku z przedmiotu prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kolokwium dodatkowe z przedmiotu prawo pracy i ubezpieczeń społecznych dla osób, które nie przystąpiły do kolokwium  i usprawiedliwiły nieobecność w sposób przewidziany w regulaminie odbywania aplikacji odbędzie się 29 września 2016 roku o godz. 9:00 w sali wykładowej na ul.Kopernika 10.