Dla radców Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Sympozjum szkoleniowe i obchody XXXV-lecia samorządu radcowskiego w Lidzbarku Warmińskim

W dniach 17-19 listopada 2017r. (piątek- niedziela) odbędzie się sympozjum szkoleniowe w Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim, połączone z obchodami XXXV-lecia samorządu radcowskiego.
Sympozjum rozpocznie się w dniu 17 listopada 2017r.(piątek) uroczystością z okazji XXXV-lecia samorządu radcowskiego w komnatach Zamku Biskupów w Lidzbarku Warmińskim.

OIRP w Olsztynie zapewnia transport dla osób zgłoszonych wyłącznie na udział w uroczystościach  zgodnie z deklaracją w załączniku do niniejszej informacji.

Do pobrania: Zaproszenie dla radców

W dniach 18-19 listopada 2017r. jest przewidziana część szkoleniowa. Zaplanowano następujące wykłady:
Sobota – Skarga kasacyjna,  skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skarga na przewlekłość postępowania, zażalenie- wykładowca SSO w Olsztynie Agnieszka Żegarska,

Niedziela – Sztuka realizacji postanowień, czyli o tym, jak pozbyć się GREMLINÓW i być szczęśliwym.

Warsztaty motywacyjne dla radców prawnych. – wykładowca dr hab. Anita  Frankowiak , Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM w Olsztynie.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest:

– wysłanie do OIRP w Olsztynie lub – w przypadku osób spoza OIRP w Olsztynie – do Fundacji Radców Prawnych Ius w Olsztynie do dnia 3 listopada 2017r. prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z załączonym potwierdzeniem uiszczenia opłaty;

– brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich w stosunku do OIRP w Olsztynie.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na karcie zgłoszeniowej do dnia 3 listopada 2017r.  wraz z powyższym potwierdzeniem udziału w uroczystościach (ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń).
Do pobrania:

Informacja do ogłoszenia

Program szkolenia

Karta zgloszeniowa dla radców OIRP

Karta zgloszeniowa dla radców spoza OIRP

 

DZIEKAN

Katarzyna Skrodzka-Sadowska