Dla radców Strona główna

Ślubowanie radcowskie 14.09.2017 r.

W dniu 14 września 2017 roku ślubowanie radcowskie złożyły: Pani Olga Alina Łachacz, Pani Magdalena Barbara Baranowska, ślubowanie odebrała Dziekan OIRP w Olsztynie Katarzyna Skrodzka-Sadowska.