Strona główna

Studia Podyplomowe z Prawa Karnego WPiA UW

Szanowni Państwo,

Publikujemy zaproszenie do wzięcia udziału w kolejnych edycjach:
1. Podyplomowych Studiów Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej,
Skarbowej i Przeciwko Mieniu
2. Podyplomowych Studiów Problematyki Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Informacje dotyczące oferty znajdują się poniżej.

Zaproszenie Studia Podyplomowe