Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Zapraszamy radców prawnych OIRP w Olsztynie na Sympozjum Szkoleniowe w Rynie

Olsztyn, dnia 11.09.2019r.

 

 

Dotyczy: szkolenia radców prawnych

 

 

Szanowni Państwo

 

            Realizując postanowienia art. 41 pkt 4 ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych ( j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1870) oraz umożliwiając wypełnienie obowiązku szkoleniowego przez radców prawnych Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie uprzejmie zawiadamia, że w dniach 14-16 listopada 2019 roku organizuje, Hotelu ZAMEK RYN w Ryniesympozjum szkoleniowe dla radców prawnych.

Zaplanowane tematy szkolenia:

  1. Umowy o roboty budowlane zarówno w obrocie prywatnym, jak i publicznym (z udziałem publicznych zamawiających pzp).
  2. Zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego.
  3. Szkolenie „miękkie”- Motywacja, odporność psychiczna i budowanie własnego potencjału zawodowego, Zarządzanie motywacją –  ocena i motywacja pracowników w przestrzeni usług prawniczych.

 

Uczestnicy pokrywają koszt szkolenia wpłacając  na rachunek bankowy wskazany w odpowiedniej karcie zgłoszeniowej  następujące kwoty:

 

W przypadku wyboru pokoi 1-osobowych, przed wpłatą opłaty należy skontaktować się z OIRP w Olsztynie, celem uzyskania potwierdzenia, że limit pokoi 1-osobowych nie został wyczerpany.

Uczestnicy szkolenia dokonują wpłat na rachunek wskazany w treści odpowiedniego załącznika do „zgłoszenia”.

O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność  zgłoszeń i wpłat.

W sprawie wystawienia faktur przez OIRP w Olsztynie należy niezwłocznie po dokonaniu wpłaty kontaktować się z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Olsztynie e-mail: ag@oirp.olsztyn.pl

Izba będzie wystawiała faktury na wyraźne życzenie wpłacających.

W sprawie wystawienia faktur przez Fundację Radców Prawnych IUS w Olsztynie należy niezwłocznie po dokonaniu wpłaty kontaktować się z Fundacją Radców Prawnych IUS w Olsztynie  e-mail: biuro@fundacjaius.pl 

Fundacja będzie wystawiała faktury na wyraźne życzenie wpłacających.

Radcowie prawni, za których koszt uczestnictwa w szkoleniu opłaca jednostka sektora finansów publicznych, przesyłają jedynie kartę zgłoszenia, bez konieczności uprzedniego dokonania opłaty.

OIRP w Olsztynie/Fundacja Radców Prawnych IUS będzie wystawiała faktury dla jednostek sektora finansów publicznych  w ciągu 7 dni od daty końca szkolenia z siedmiodniowym terminem płatności.

Uwaga:

uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych. Podpisany dokument prosimy o przesłanie do organizatora wraz z kartą zgłoszeniową.

 

               DZIEKAN

Katarzyna Skrodzka-Sadowska

 

OIRP Zaproszenie dla radców OIRP

Informacja o przetwarzaniu danych Ryn

Karta zgłoszeniowa radcowie OIRP Olsztyn

Program szkolenia

Zgoda dla OIRP na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku dot RYN