Sport i turystyka Strona główna

XVI Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych 2-6.10.2019 r.

U W A G A      B I E S Z C Z A D Y  !!!

 

Komisja Integracji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie  we współpracy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych  w Rzeszowie po raz kolejny organizuje tradycyjnie

w dniach od 2 do 6  października 2019 r.

XVI Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych

 

Zakwaterowanie w domkach turystycznych w Ośrodku Wypoczynkowym „Wisan” w Bystrem jak i domkach turystycznych graniczących z Ośrodkiem.

Koszt uczestnictwa radców prawnych, aplikantów radcowskich wynosi

640 zł, zaś dla osób spoza samorządu radcowskiego 770 zł

i obejmuje:

 

– zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji w dniu 2 października br. do śniadania w dniu

6 października br.

– opiekę przewodników GOPR

– udział w programach towarzyszących,

– ubezpieczenie.

 

Koszt nie obejmuje posiłku i napojów po słowackiej stronie. Udający się na Słowację winni zabrać kieszonkowe w wysokości ok 10-12 euro na obiad.

 

Chętnych prosimy o kierowanie zgłoszenia na kartach zgłoszenia drogą elektroniczną (e-mail: sito@kirp.pl) , faksem (022 319 56 16) bądź pocztą na adres:

Krajowa Rada Radców Prawnych

Al. Ujazdowskie 41 lok. 2

00-540 Warszawa

 

Karty zgłoszenia należy przesyłać wraz z dowodem uiszczenia opłaty za udział w rajdzie oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku.

 

Opłatę w tej wysokości należy uiszczać bezpośrednio  na konto Ośrodka Wypoczynkowego „Wisan” Bystre k/Baligrodu. Nr 74124027441111001008037603

 do 23 września 2019 r.

 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń wraz z dowodami wpłaty oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku..

 

Zwracamy uwagę na konieczność zabrania ciepłej i nieprzemakalnej odzieży. 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie także ze względu na warunki pogodowe o czym uczestnicy zostaną powiadomieni z niezbędnym wyprzedzeniem.

 

– uczestnicy powinni posiadać ważny paszport.

 

Zapraszamy serdecznie

 

Przewodniczący Komisji Integracji KRRP                                      Wiceprezes KRRP

Bartosz Opaliński                                                                             Michał Korwek

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych.docx

Karta zgłoszenia rajd

Program XVI Rajdu Bieszczadzkiego

Zgoda na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku