Ogłoszenia

Studia Podyplomowe Compliance

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że w roku akademickim 2020/2021 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego uruchamia pierwszą edycję Studiów Podyplomowych Compliance w Praktyce Kadry Zarządzającej. Studia łączą problematykę ekonomiczną, finansową, z zakresu zarządzania wraz z problematyką prawną w kontekście zarządzania zgodnością w organizacjach. Liczymy, że przesłana propozycja studiów podyplomowych stanowi odpowiedź na wymagania Państwa organizacji, jej członków, pracowników, współpracowników i podmiotów stowarzyszonych. Szczegóły poniżej.

Z poważaniem,
dr Piotr Ochman

pismo

plakat