Strona główna

Spotkanie Wigilijne 13.12.2016 rok

Spotkania wigilijne Rady  stały się tradycją naszej Izby… Jak co roku członkowie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie, zaproszeni goście  i pracownicy Izby uczestniczyli w dniu 13 grudnia 2016 r. w spotkaniu opłatkowym.   Zaproszenie  do udziału przyjęli  Barbara Lewandowska (małżonka Dziekana Stanisława Lewandowskiego), Wanda Adamska (małżonka Dziekana Zygmunta Adamskiego), Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Adam Barczak, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Olsztynie Olgierd Dąbrowski – Żegalski, Rzecznik Dyscyplinarny Maria Łaba, Przewodnicząca Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Lucyna Duraj-Górecka. Dziekan Katarzyna Skrodzka-Sadowska podziękowała organom wymiaru sprawiedliwości oraz organom samorządowym i pracownikom Izby za współpracę w 2016 roku, składając jednocześnie świąteczne i noworoczne życzenia. Życzenia świąteczne w imieniu władz krajowych złożył również Michał Korwek – Wiceprezes KRRP, po czym wszyscy wspólnie uczestniczyli w wigilijnym poczęstunku.

zdjęcia