Działalność zagraniczna Strona główna

OIRP Olsztyn w Wilnie

W dniach 8-10 grudnia 2016 roku w Wilnie odbyły się Dni Prawnicze Adwokatury Litewskiej. Przedstawicielami naszej Izby na tym wydarzeniu byli Wicedziekan Michał Korwek oraz Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Dariusz Gibasiewicz.

Obchody tego wydarzenia rozpoczęły się konferencją naukową na temat „Istotnych wartości w zawodzie prawnika”. Konferencja ta miała charakter międzynarodowy i zgromadziła prelegentów z wielu krajów, zarówno wschodniej, jak i zachodniej Europy. Konferencja dostarczyła bardzo wielu ciekawych spostrzeżeń i wniosków dotyczących istotnych kwestii wykonywania naszego zawodu.

Kolejnego dnia organizatorzy zapewnili nam zwiedzanie lokalnego Uniwersytetu, w którym napotkaliśmy bezgraniczną ilość śladów polskości, począwszy od zbiorów piśmienniczych, skończywszy na ściennych inskrypcjach. Po zapoznaniu się z historią akademickości w Wilnie udaliśmy się do Trybunału Konstytucyjnego na spotkanie z jego Prezesem. Rozmowa przebiegała w bardzo przyjacielskiej atmosferze i mieliśmy możliwość zadawania naszemu Gospodarzowi pytań m.in. dotyczących procedury litewskiego impeachmentu, długości oczekiwania na wydanie wyroku przez Trybunał (12-14 miesięcy od momentu wpływu sprawy), czy też ilość rozstrzyganych spraw w roku (20-25).

Wieczorem tego dnia odbyły się główne uroczystości obchodów Dni Prawniczych, które miały miejsce w wileńskiej Operze Narodowej. Zgromadziło się w niej ponad tysiąc adwokatów litewskich, aby świętować swoją przynależność do tego zawodu. Uroczystości rozpoczęły się wystąpieniem Prezesa Adwokatury Litewskiej Ignasa Vegele, który dwa tygodnie temu był naszym Gościem na szkoleniu w Mikołajkach. Następnie rozpoczęła się uroczystość wręczania różnego rodzaju nagród i wyróżnień. Po tej części obchodów mieliśmy możliwość obejrzenia opery w wykonaniu śpiewaków litewskich. Całość została zakończona przyjęciem, podczas którego mieliśmy możliwość nawiązania dla naszej Izby nowych kontaktów z prawnikami z różnych państw. Udało nam się nawiązać bardzo dobre kontakty m.in. z adwokatami kazachskimi oraz ukraińskimi, co mamy nadzieję, iż wkrótce zaprocentuje w postaci współpracy i realizacji wspólnych projektów.

Ostatniego dnia naszego pobytu w Wilnie organizatorzy zabrali nas na wycieczkę po tym pięknym mieście, pokazując nam wiele ciekawych miejsc. Wilno niewątpliwie zapadło nam bardzo pozytywnie w pamięci. Mamy przy tym na myśli nie tylko niezwykłość architektury tego miasta, ale przede wszystkim otwartość i gościnność jego mieszkańców. Mamy nadzieję powrócić do niego w przyszłym roku na kolejne Dni Prawnicze Adwokatury Litewskiej.

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Dariusz Gibasiewicz

Wicedziekan Michał Korwek

zdjęcia