Strona główna

Fundacja Radców Prawnych „Subsidio venire”-przekaż 1% podatku

Szanowni Państwo!

W imieniu Zarządu Fundacji Radców Prawnych „Subsidio venire” (Przyjść z pomocą) w Warszawie, mającej status organizacji pożytku publicznego, dziękując za dotychczasowe działania wspierające, proszę po raz kolejny o pomoc w upowszechnianiu idei przekazywania 1 % z podatku dochodowego od osób fizycznych, w ramach indywidualnych rozliczeń podatkowych dokonywanych w okresie styczeń – kwiecień 2017r. Chcąc ułatwić prowadzenie akcji promującej przekazywanie 1 %, dzięki uprzejmości Redakcji „Radcy Prawnego” w załączeniu przekazuję w formie elektronicznej plik zawierający graficzne opracowanie apelu o darowizny na rzecz Fundacji, który z łatwością można wykorzystać np. w pismach, periodykach, biuletynach wydawanych przez poszczególne okręgowe izby radców prawnych lub załączając go do wysyłanej poczty elektronicznej.

Korzystając z okazji, w imieniu Zarządu Fundacji Radców Prawnych „Subsidio venire” chciałbym wszystkim Dziekanom Rad przekazać najlepsze życzenia z okazji zbliżających się   Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, pełnej realizacji ambitnych planów i zamierzeń oraz wszelkiego szczęścia osobistego.

Łączę wyrazy szacunku !

Prezes Zarządu

Fundacji Radców Prawnych „Subsidio venire”

r. pr. Marek Skierczyński

subsidio-venire-2016-ulotka