Ośrodek Mediacji Gospodarczych

Spotkanie mediatorów ze środowiskiem sędziowskim

W dniu 11. kwietnia 2011 r. w Sądzie Okręgowym w Olsztynie
odbyło się spotkanie mediatorów Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy OIRP w
Olsztynie z sędziami sądów gospodarczych i cywilnych z okręgu Olsztyna. W
spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawicielka Departamentu Praw Człowieka z
Ministerstwa Sprawiedliwości SSO E. Litowińska – Kutera, Prezes SO w Olsztynie
W. Bryżys, Koordynator ds. Mediacji przy SO w Olsztynie W. Pałka, Dziekan OIRP
M. Korwek oraz mediatorzy naszego Ośrodka: L. Duraj – Górecka, B. Urbańska, E.
Osipuk, A. Zienkiewicz, K. Górecki i C. Jezierski. Celem spotkania była
prezentacja OMG przy OIRP, przekonanie sędziów do korzystania z mediacji  oraz zachęcenie do kierowania spraw do
mediacji w naszym ośrodku. Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze
strony sędziów i pozwoliło na poznanie poglądów na mediację zarówno mediatorów,
jak i sędziów.