Ośrodek Mediacji Gospodarczych Strona główna

Zakończenie obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2011r.

Mediatorzy Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie od trzech lat aktywnie uczestniczą w obchodach Międzynarodowego Dnia Mediacji. W tym roku mediatorzy OMG uczestniczyli w kilku inicjatywach związanych z obchodami.
W dniu 19.10.2011r. Mediatorzy Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie Mec. Lucyna Duraj-Górecka i Mec. Krzysztof Górecki uczestniczyli w konferencji, w Warszawie, zorganizowanej przez Ministra Sprawiedliwości i Rzecznika Praw Dziecka we współpracy ze Społeczną Radą do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy ministrze Sprawiedliwości pt. „Mediacja w Polsce – stan i perspektywy”.
Jednym z panelistów był Mediator naszego Ośrodka dr Adam Zienkiewicz (panel „Mediacja, Sąd, Sprawiedliwość”). Pozostali mediatorzy wzięli udział w panelu „Kontakty Mediatora z Sądem”. W dyskusji poruszono szereg istotnych kwestii praktycznych, związanych m. in. z koniecznością udostępniania mediatorom przez sąd danych teleadresowych stron, w momencie wyznaczania mediatora oraz dopuszczalności konsultowania z Sędzią prowadzącym sprawę projektu ugody mediacyjnej przed jej formalnym zawarciem.
W podsumowaniu wyników prac poszczególnych paneli dr Marzena Kruk z Ministerstwa Sprawiedliwości podkreśliła, iż dyskusje dotyczyły wielu zagadnień szczegółowych związanych ze stosowaniem procedur mediacyjnych , co  wskazuje na rozwój instytucji mediacji i kształtowanie się środowiska profesjonalnych mediatorów.
W dniu 20.10.2011r. Mec. Joanna Korejwo-Szwedowicz i Mec. Małgorzata Szostawicka pełniły dyżur w Sądzie Okręgowym w Olszynie podczas dyżurów mediatorów i spotkań z zainteresowanymi, zorganizowanymi przez sąd.
W dniu  26.10.2011r. nasz Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie wraz z Sądem Okręgowym w Olsztynie zorganizował konferencję sędziów i mediatorów z terenu działania Sądu Okręgowego pt. „Współpraca mediatora z sądem – praktyka i oczekiwania”. Konferencję przygotowali mediatorzy Ośrodka w osobach radców prawnych: Lucyny Duraj Góreckiej, Małgorzaty Bieniek, Jadwigi Ustrzyńskiej, Adama Zienkiewicza,  Krzysztofa Góreckiego i Cezarego Jezierskiego. Zaproszenie od OIRP Olsztyn do udziału w  konferencji przyjęła przedstawicielka Ministerstwa Sprawiedliwości, członek Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów, autorka wielu publikacji o mediacji SSO Agnieszka Rękas, która w swoim referacie przybliżyła funkcjonowanie mediacji w sądach polskich. Każdy z obecnych na Sali przedstawicieli środowisk mediatorów mógł podzielić się swoimi uwagami dotyczącymi praktyki mediatora. W imieniu sędziów głos zabrał SSO Maciej Wasilewski. Nasi mediatorzy w osobach Mec. Krzysztofa Góreckiego i Mec. Adama Zienkiewicza m.in. zaprezentowali projekt informacji dla stron, jaką sądy mogłyby doręczać stronom wraz z odpisem sprzeciwu lub odpowiedzią na pozew, zawierającą podstawowe informacje o mediacji i jej zasadach. Projekt ulotki opracował dr A. Zienkiewicz. Moderatorem spotkania był Prezes OMG Mec. Cezary Jezierski.
Konferencja była punktem kulminacyjnym obchodów międzynarodowego Dnia Mediacji i pokazała potrzebę organizowania spotkań środowisk mediatorów ze środowiskami sędziowskimi.  Była znakomitym sposobem zaprezentowania sędziom ośrodków mediacji zajmujących się różnymi gałęziami prawa oraz ujawniła wiele praktycznych aspektów w  relacji sąd – mediator.